Η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις. Ενίοτε μια άτυχη στιγμή στην εργασία, στο σπίτι ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μας, μπορεί να προκαλέσει μια πράξη ή παράλειψη μας, που μπορεί να θίξει, άθελα μας κάποιον άλλον. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης μάς διασφαλίζει έναντι αυτών των περιπτώσεων.

Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης που μπορούμε να σας προσφέρουμε, με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος, είναι:

Γενική Αστική Ευθύνη, όπως:

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων (καταστημάτων, γραφείων, κέντρων διασκέδασης, σχολείων, εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων, γυμναστηρίων κ.α.)
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών

                                                                                Επαγγελματική Ευθύνη

        • Ιατρού / Φαρμακοποιού
        • Δικηγόρου / Δικηγορικών εταιριών
        • Συμβολαιογράφου
        • Μελετητή / Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού
        • Λογιστή / Φοροτεχνικού / Ορκωτού Ελεγκτή
                                                                               Ευθύνη Προϊόντος

                                                                            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα και τις επιμέρους καλύψεις τους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.