ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εθνική Ασφαλιστική

www.ethniki-asfalistiki.gr

Υδρόγειος Ασφαλιστική

www.ydrogios.gr

EUROLIFE Ασφαλιστική

www.eurolife.gr

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

www.aagora.gr

www.asfalisinet.gr

www.insurancedaily.gr

www.nextdeal.gr

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ - ΦΟΡΕΙΣ - ΕΝΩΣΕΙΣ

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

www.eaee.gr

Τράπεζα της Ελλάδος – Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης

http://www.bankofgreece.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο

www.epikef.gr

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

www.mib-hellas.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

www.eias.gr

Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας

www.oase.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων

www.psas.gr

Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

www.sema.gr