Το σημαντικότερο αγαθό στη ζωή μας είναι η υγεία μας...

Χωρίς αυτήν εξασφαλισμένη, δεν μπορούμε να απολαύσουμε κανένα από τα υπόλοιπα αγαθά...

 

Πάνω σε αυτό το πλάνο, μπορούμε να σας προτείνουμε το ιδανικότερο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Με την σιγουριά και την εμπιστοσύνη των δύο κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών ζωής στην Ελλάδα, της Εθνικής Ασφαλιστικής και της ERB Eurolife.

 

 

Δυνατά Σημεία των νοσοκομειακών προγραμμάτων που μπορούμε να σας προτείνουμε:

  • Ισόβια διάρκεια της κάλυψης για τον ασφαλισμένο, τη σύζυγο και τα παιδιά του
  • Ελεύθερη επιλογή Νοσοκομείου παγκοσμίως, ελεύθερη επιλογή θέσης νοσηλείας
  • Ελεύθερη επιλογή θεράποντος ιατρού
  • Μοναδικά Πλεονεκτήματα για τον ασφαλισμένο σε περίπτωση νοσηλείας του σε συμβεβλημένο νοσοκομείο
  • Ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών με το ίδιο ή διαφορετικό πακέτο καλύψεων & ευελιξία στο κόστος
  • Κάλυψη των εξόδων χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών και χωρίς νοσηλεία
  • Οικογενειακές εκπτώσεις (για τα καλυπτόμενα μέλη της οικογενείας)
  • Δυνατότητα συμπλήρωσης των προγραμμάτων με πακέτα Εξωνοσοκομειακών Δαπανών , για την ανάγκη της "πρόληψης"
  • Επιπλέον προγράμματα Οικονομικής Ενισχυσης για την Υγεία (όπως Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών και Χειρουργικά - Νοσοκομειακά επιδόματα)
  • Φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων από το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος

(Στην ενότητα Χρήσιμα έγγραφα, μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις των νοσοκομειακών προγραμμάτων αλλά και τις εξτρά παροχές, που αυτά προσφέρουν στους ασφαλισμένους)

 

Είμαστε στη διάθεση σας, για να σας παρουσιάσουμε διεξοδικά, όλα τα προγράμματα ασφάλισης...

                                                                                                                                        ...για την υγεία σας...

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?