Η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις. Ενίοτε μια άτυχη στιγμή στην εργασία, στο σπίτι ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μας, μπορεί να προκαλέσει μια πράξη ή παράλειψη μας, που μπορεί να θίξει, άθελα μας κάποιον άλλον. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης μάς διασφαλίζει έναντι αυτών των περιπτώσεων.

Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης που μπορούμε να σας προσφέρουμε, με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος, είναι:

Γενική Αστική Ευθύνη, όπως:

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων (καταστημάτων, γραφείων, κέντρων διασκέδασης, σχολείων, εκπαιδευτηρίων, φροντιστηρίων, γυμναστηρίων κ.α.)
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών

                                                                                Επαγγελματική Ευθύνη

        • Ιατρού / Φαρμακοποιού
        • Δικηγόρου / Δικηγορικών εταιριών
        • Συμβολαιογράφου
        • Μελετητή / Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού
        • Λογιστή / Φοροτεχνικού / Ορκωτού Ελεγκτή
                                                                               Ευθύνη Προϊόντος

                                                                            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα και τις επιμέρους καλύψεις τους, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?